Levofloxacin не отстъпва по ефективност01/09/2008
Levofloxacin не отстъпва по ефективност на amoxicillin/clavulanate при лечение на остър рецидивиращ отит при деца в ранна възраст, показаха резултатите от проучване, публикувани в The Pediatric Infectious Disease Journal (1). Клиничното изпитване включва 1305 деца на възраст между шест месеца и пет години с остър отит, които са били рандомизирани на levofloxacin 10 mg/kg два пъти дневно или amoxicillin/clavulanate (amoxicillin 45 mg/kg два пъти дневно) за 10 дни. Терапевтичният отговор (отчетен между четвъртия и шестия ден от лечението) е бил сходен между двете групи – 72% от лекуваните с levofloxacin и 70% от тези на amoxicillin/clavulanate. Два до пет дни след завършване на антибиотичния курс, сходен брой деца от двете групи са оздравели – 75% и 74% за levofloxacin и amoxicillin/clavulanate. Данните от клинични изследвания показват, че приложението на levofloxacin e свързано с повишена честота на мускулноскелетни увреждания. В САЩ единственото одобрено показание за приложение на levofloxacin при деца е профилактика на антракс. (КД) Използван източник: 1. Noel G., Blumer J., Pichichero M. et al. A randomized comparative study of levofloxacin versus amoxicillin/clavulanate for treatment of infants and young children with recurrent or persistent acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 483-489 www.pidj.com