Levitra е ефективен след съхраняваща инервацията простатектомия01/09/2008
Levitra* (vardenafil) е високоефективен при мъже с еректилна дисфункция (ЕД) дори непосредствено след съхраняваща инервацията радикална, билатерална, ретропубична простатектомия, показаха резултати от проучването REINVENT, публикувани през август в списание European Urology (1). Тази оперативна интервенция е златен стандарт за лечение на рак на простатната жлеза, но свързаният с нея риск за развитие на ЕД (при около 10%) е основна причина мъже, които са сексуални активни, да се отказват от операцията. Vardenafil e фосфодиестеразен инхибитор (PDE5), който е ефективен при мъже с ЕД и различни налични заболявания (хипертония, диабет, затлъстяване, дислипидемия). Медикаментът има значителна ефективност при ЕД, включително след радикална простатектомия. „Данните сочат, че Levitra, прилаган при нужда, е ефективен при еректилна дисфункция, непосредствено след радикална простатектомия,” заяви prof. Francesco Montorsi от University Vita Salute San Raffaele в Милано и водещ автор на проучването. Изследването е двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано и многоцентрово, и е най-голямото към момента, посветено на тези проблеми - проведено е в 87 медицински центъра на Европа, Северна Америка и Южна Африка. Основна цел е била оценка на профила на ефективност и безопасност на Levitra, прилаган еднократно късно вечер или при нужда, в сравнение с плацебо, след двустранна невросъхраняваща радикална простатектомия. Обхванати са 628 мъже на възраст 18-64 години, проследени за период от 13 месеца. Проучването е било проведено в три фази. Първата фаза е започната 14 дни след оперативното лечение и е завършила девет месеца по-късно. Участниците в нея са били рандомизирани 1:1:1 да получават на двойно-сляп принцип vardenafil късно вечер, vardenafil при нужда (pro re nata) или плацебо. След деветия месец, всички пациенти са преминали за период от два месеца на плацебо (едностранно-сляпо), след което отново при всички е било прилагано лечение с vardenafil, взиман при нужда (отворена фаза). Резултатите показват, че по време на първата фаза нормална еректилна функция (оценена според International Index of Erectile Function - IIEF =/>26) e постигнатa при 36% от приемалите Levitra при нужда (p<0.0001); при 20% от приемалите медикамент еднократно късно вечер (р<0.01) и 17% в плацебо-групата. По време на целия период на двойно-сляпата фаза, успешно извършване на полов акт е имало при 46% от приемалите Levitra при нужда (р<0.0001), при 34.5% от приемалите медикамент късно вечер (р<0.01) и при 25% в плацебо-групата, според анкетата Sexual Encounter Profile (SEP) – SEP3 (постигане на ерекция, която е достатъчна за осъществяване на пенетрация). Проучването не е успяло да докаже първичния показател за проследяване – концепцията за възстановяване на еректилната функция чрез ранна интервенция с дозиране на Levitra късно вечер при болни след съхраняваща инервацията простатектомия. (ИТ) Изводи за клиничната практика - Данните от проучването REINVENT потвърждават ефекасността на Levitra при пациенти с ЕД след невросъхраняваща радикална простатектомия - Успешното извършване на полов акт при около 46% от пациентите, взимали Levitrа per pro nata (при нужда), посочва, че това е най-ефективният подход за лечение с инхибитор на PDE5 след този тип оперативна интервенция * Levitra (vardenafil) на Bayer (www.levitra.com) е регистриран в България (www.bda.bg) Акроним на проучването: REINVENT = Recovery of Erections: Intervention with Vardenafil Използван източник: 1. Montorsia F., Brockb G., Leec J. et al. Effect of nightly versus on-demand vardenafil on recovery of erectile function in men following bilateral nerve-sparing radical prostatectomy www.europeanurology.com