Лесни клинични и биохимични критерии


md 01/09/2008

Лесни клинични и биохимични критерии могат да бъдат използвани като предиктори на крайните резултати при пациенти, лекувани с радиоактивен йод (I131) по повод на хипертиреоидизъм, показаха резултатите от проучване на Boelaert и сътр., публикувани в списание Clinical Endocrinology (1). Високата доза на I131 (600 MBq), женският пол, липсата на палпираща се гуша и по-ниските изходни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.