Лечението с bevacizumab може да води до бъбречна тромботична микроангиопатия


md 01/09/2008

Лечението с хуманизираното моноклонално IgG1 антитяло срещу съдовия ендотелен растежен фактор (vascular endothelial growth factor – VEGF) bevacizumab на болни с карцином води до протеинурия и артериална хипертония, които се дължат на увреждане на гломерулната микроваскулатура с характеристики на тромботична микроангиопатия (TMA). Нежеланото странично действие е наблюдавано при шест пациенти, лекувани с bevacizumab, и развили […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.