Лечение на ОМИ с B-тип натриуретичен пептид


md 01/09/2008

Венозното вливане на рекомбинантен В-тип натриуретичен пептид (BNP) nesiritide* в рамките на 48 часа след остър миокарден инфаркт (ОМИ) води до значимо повишаване на С-тип натриуретичния пептид (CNP) и цикличния гуанозин монофосфат (cGMP), до намаляване на атриалния натриуретичен пептид (ANP) и NT-proBNP, като има и благоприятно влияние върху левокамерното ремоделиране при неутрален ефект върху бъбречната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.