Лечение на анемията при хронично бъбречно заболяване


md 01/09/2008

Анемията е често усложнение на хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ), особено при пациентите със захарен диабет. Принципите за лечение и препоръчваните прицелни нива на хемоглобин, които трябва да се поддържат при болни с анемия, свързана с ХБЗ, са тема на обзорна статия, публикувана в списание Diabetes Spectrum (1). Данни от обсервационно проучване при 15 000 пациенти […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.