Клинични стандарти за оценка на риска за инсулт при пациенти с предсърдно мъждене/трептене


md 01/09/2008

Клинични стандарти за унифицирана оценка на индивидуалната степен на риск за инсулт при пациенти с неклапно предсърдно мъждене или предсърдно трептене, разработени от Американската колегия по кардиология (ACC) и Американската сърдечна асоциация (AHA), бяха публикувани симултанно в Journal of the American College of Cardiology (1) и Circulation. Целта на указанията е да улеснят лечението на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.