Клиничен случай01/09/2008
Жена на 37 години с рефлуксна нефропатия и рецидивиращи инфекции на уринарния тракт, постъпва за консултация предвид желанието й за забременяване. Лабораторните изследвания установяват серумен креатинин 153 mcmol/l, протеинурия 1.4 g/24 часа и добре контролирана артериална хипертония с ramipril 5 mg. На пациентката са обяснени повишените рискове за бъбречната функция при евентуална бременност, както и възможните неблагоприятни ефекти за плода. Тя е посъветвана при забременяване да спре терапията с ramipril, да приема фолиева киселина 400 mcg дневно и ниски дози Aspirin (75 mg дневно) за намаляване на риска за пре-еклампсия. 18 месеца по-късно жената е бременна в 10 г.с. Кръвното й налягане е 144/92 mmHg (без терапия), серумният креатинин 136 mmol/l и е установена асимптоматична инфекция с E. coli на уринарния тракт. На пациентката е предписан cefalexin 500 mg три пъти дневно за период от седем дни. Извършена е тромбопрофилактика с enoxaparin 40 mg дневно поради протромботичния ефект на протеинурията (>1g/24 часа) и бременността. През 28 г.с. кръвното налягане на жената е 152/98 mmHg, за което й е предписан nifedipine SR 10 mg два пъти дневно. През 29 г.с. стойностите на артериалното налягане са се повишили до 166/104 mmHg въпреки увеличената доза nifedipine SR на 20 mg два пъти дневно. Успоредно с това се е влошила и бъбречната функция (серумен креатинин 188 mcmol/l). На пациентката е поставена диагноза „пре-еклампсия” поради повишено кръвно налягане, повишени чернодробни трансаминази (ALAT 147 IU/l и ASAT 96 IU/l) и тромбоцитопения (82 000/mm3). Феталният растеж е проследен чрез ултразвук на всеки две седмици след 24 г.с. Поради данни за фетален дистрес, влошаване на пре-еклампсията и бъбречната функция (серумен креатинин 209 mcmol/l) е извършено Цезарово сечение, при което е роден плод с тегло 1.1 kg. Шест месеца по-късно, бъбречната функция все още не е била възстановена (серумен креатинин 193 mcmol/l). Хипертонията е лекувана с ramipril и nifedipine SR. Новороденото се е развило добре, въпреки че все още е било малко за възрастта. (ИТ)