Клиничен случай


md 01/09/2008

Жена на 37 години с рефлуксна нефропатия и рецидивиращи инфекции на уринарния тракт, постъпва за консултация предвид желанието й за забременяване. Лабораторните изследвания установяват серумен креатинин 153 mcmol/l, протеинурия 1.4 g/24 часа и добре контролирана артериална хипертония с ramipril 5 mg. На пациентката са обяснени повишените рискове за бъбречната функция при евентуална бременност, както и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.