Инхибиторите на ренин-ангиотензиновата система01/09/2008
Инхибиторите на ренин-ангиотензиновата система (RAS) се свързват с по-добра преживяемост при пациенти, преминали наскоро на хемодиализа, в сравнение с останалите артихипертензивни средства, показаха резултатите от проучването DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study), представени през май на тазгодишния конгрес на European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association в Столхолм, Швеция (Abstract SO053). Инхибиторите на РАС (АСЕ инхибитори или ангиотензин-рецепторни блокери - ARB) могат да участват в запазването на резидуалната ренална функция (RRF) – да забавят по-нататъшната загуба на RRF - при пациенти, които наскоро са започнали лечение с хемодиализа, смятат неговите автори. В DOPPS са участвали 8176 пациенти от 400 нефрологични клиники в 12 страни, които са преминали на хемодиализа в рамките на един месец преди това. Общо 79% от болните са били на терапия с различни антихипертензивни средства в началото на проучването (повечето от тях са взимали повече от един медикамент). Блокадата на РАС е била свързана с намален риск за смъртност (съотношение на вероятностите - HR=0.87, р=0.05). Близък до този благоприятен ефект е бил наблюдаван при лечение с блокери на калциевите канали (HR=0.88, р=0.04), както и с бета-блокери (HR=0.89, р=0.06). Инхибиторите на РАС са имали много по-голямо влияние върху запазването на остатъчната бъбречна функция (HR по отношение на RRF =0.76, р=0.004). Този клас медикаменти продължава да бъде от полза при пациенти с напреднал и краен стадий на хронична бъбречна недостатъчност, дори и след като се започне лечение с хемодиализа, смятат авторите на проучването.