Дефицитът на витамин В12 през бременността е сързан с развитие на инсулинова резистентност при децата01/09/2008
Ниските серумни нива на витамин В12 през първия триместър на бременността и високите фолатни нива през втория триместър са свързани с повишен риск за инсулинова резистентност при родените деца, показаха резултатите от проучване на д-р Chittaranjan Yajnik и сътр. от King Edward Memorial Hospital в Pune, Индия, публикувани в списание Diabetologia (1). През 1992 година, Hales и Barker създават хипотезата за „пестеливия фенотип“ („thrifty phenotype“), според която недохранването по време на вътреутробното развитие има важна роля за развитието на нарушения в метаболитната хомеостаза на организма. Тези патологични отклонения повишават риска за исхемична болест на сърцето (ИБС), диабет тип 2 и артериална хипертония в зряла възраст (2). Според този модел, фетусът се приспособява за оцеляване в условия на глад и когато „пестеливата програма“ влезе в конфликт с условията на средата, позволяващи обилно хранене, това може да доведе до обменни нарушения и сърдечносъдови рискови фактори, обединени през 1988 година от Gerald Reaven като Синдром Х (Метаболитен синдром, Синдром на инсулинова резистентност) (3). Проучването Pune Maternal Nutrition Study (PMNS) е първото в Индия, което изследва връзката между храненето на майката през бременността и риска за диабет тип 2 и ИБС при децата. В предишно свое изследване, екипът на д-р Yajnik е установил, че високите серумни концентрации на хомоцистеин при бременните е свързан с по-ниско тегло на децата при раждане. Данните от няколко други проучвания, проведени също в Индия, показват, че дефицитът на витамин В12, който е чест (и поради принудителна вегетарианска диета сред бедните), може да допринася за хиперхомоцистеинемията. В същото време, фолатният дефицит е сравнително рядък. Целта на авторите е да установят дали недоимъкът на витамин В12 през бременността е рисков фактор за появата на инсулинова резистентност и застлъстяване при родените деца. Включени са 700 бременни жени, при които са изследвани серумните нива на витамин В12, фолати, хомоцистеина и метилмалоновата киселина. Измерванията са извършени през 18-та и 28-та гестационна седмица. Родените деца (n=653) са проследени на всеки шест месеца до навършване на шест години, като са отчитани антропометрични показатели, разпределение на мастна тъкан, индекс на телесна маса (ИТМ) и инсулинова резистентност. Над 60% от бременните са имали ниски серумни нива на витамин В12 (0.26 mcmol/L0, над 30% са били с хиперхомоцистеинемия (>10 mcmol/L), като еритроцитното съдържание на фолати при почти всички жени е било значително повишено. Въпреки че са били с поднормени стойности на ИТМ на шестгодишна възраст, децата са имали по-високо процентно съдържание на мастна тъкан (почти 20%) в сравнение с европейските стандарти. Инсулиновата резистентност е била значимо по-честа при децата, родени от майките с най-ниски нива на витамин В12 и най-високо еритроцитно съдържание на фолати. Предполага се, че високите серумни концентрации на хомоцистеин и метилмалонова киселина в резултат на дефицита на витамин В12 стимулират липогенезата, потискат белтъчния синтез и най-вероятно потенцират появата на инсулинова резистентност. „Епигенетичната регулация, която включва метилирането на ДНК, е друг механизъм, участващ в препрограмирането и последващите нарушения в метаболизма,“ считат авторите. „Вегетарианството, което е широко разпространено в Индия от много поколения, обяснява високата честота на недоимъка на витамин В12 и сравнително рядко срещания дефицит на фолиева киселина,“ заявява д-р Yajnik. „Високият внос на фолати с храната при бременни с дефицит на витамин В12 би могъл да увеличава риска за диабет тип 2 при родените деца“. „Повечето профилактични програми препоръчват повишен внос на желязо и фолиева киселина през бременността, но пренебрегват витамин В12. Ето защо е необходимо те да бъдат ревизирани,“ коментират авторите в заключение. (КД) Използвани източници: 1. Yajnik C., Deshpande S., Jackson A. Vitamin B12 and folate concentrations during pregnancy and insulin resistance in the offspring: the Pune Maternal Nutrition Study. Diabetologia 2008; 51 (1): 29-38 www.springerlink.com 2. Hales C., Barker D. Type 2 (non-insulin-dependant) diabetes mellitus: the thrifty phenotype hypothesis. Diabetologia 1992, 35: 595-601 http://link.springer.de/link/service/journals/00125/index.htm 3. Reaven G. Banting lecture: Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988, 37: 1595-1607 http://diabetes.diabetesjournals.org