Здравите деца, хранени с адаптирани млека с високо съдържание на желязо, имат по-нисък коефициент на интелигентност01/08/2008

Здравите деца, хранени с адаптирано мляко с високо съдържание на желязо, имат по-нисък коефициент на интелигентност (IQ) на 10-годишна възраст, в сравнение с връстниците си, които са приемали млека с ниска концентрация на желязо, показаха резултатите от рандомизирано проучване на д-р Betsy Lozoff и сътр. от University of Michigan в САЩ, представени на годишната среща на PAS* (1).

„Все още съществуват спорове относно оптималното количество желязо, което трябва да съдържат адаптираните млека. В Европа адаптираните млека обикновено са с по-ниска концентрация на желязо, отколкото в САЩ, поради съображения за евентуално желязно обременяване,” коментират авторите.

В настоящото клинично изследване са включени 835 деца на шестмесечна възраст без данни за желязодефицитна анемия (ЖДА), които са били рандомизирани на адаптирано мляко с високо съдържание на желязо (12 mg/l железен сулфат) или на мляко с ниска концентрация (2.3 mg/l железен сулфат).

Участниците са били проследени за 10-годишен период, като целта на екипа е била да установи ефекта върху невропсихичното им развитие (НПР). При започване на проучването, децата от двете групи не са се различавали значимо по отношение на основните показатели (ПКК, нива на серумно желязо, показатели за НПР).

Стойностите на хемоглобина са били изследвани на всеки шест месеца. Периодично са провеждани тестове за оценка на двигателното развитие, паметта, аритметични умения и четене, както и IQ. Общо 494 деца са завършили клиничното изпитване (по около 60% от всяка група).

Групата, получавала адаптирано мляко с 2.3 mg/l железен сулфат, е имала по-високи стойности на всички тестове, отчетени в края на 10-та година, в сравнение с групата, приемала мляко с 12 mg/l железен сулфат.

Разликите са били статистически значими по отношение на показателите памет и зрително-двигателна координация (р<0.05). Наблюдавана е тенденция към статистически значима разлика за показателите двигателна координация, зрително възприятие и IQ.

„Децата с нормални стойности на хемоглобина при започване на изследването, приемали мляко с високо съдържание на желязо, са показали най-ниски стойности на IQ теста, като разликата достига 11 точки,” заявява д-р Lozoff и добавя, че екипът е бил доста изненадан от получените резултати, тъй като се счита, че обогатяването на храните с желязо има благоприятен ефект върху здравето.

„Нашите данни показват, че най-вероятно адаптираните млека с високо съдържание на желязо, които се предлагат на пазара в САЩ, могат да нарушат НПР, когато се използват при кърмачета с нормални серумни нива на желязо, без ЖДА,” твърдят авторите в заключение.

Според Американската агенция по храните и лекарствените средства (FDA), млека с ниско съдържание на желязо са тези, чиято концентрация е под 6.7 mg/l. През 60-те години на миналия век, когато процентът на кърмещите жени е бил нисък и повечето деца са били хранени с адаптирани млека или кисело мляко още след шестмесечна възраст, ЖДА е бил изключително често срещан клиничен проблем. Ето защо, производителите на адаптирани млека са започнали да ги обогатяват с повече желязо с цел да профилактират анемията.

„През последните години, когато здравните експерти в цял свят апелират за кърмене на децата до една година и за използване на адаптирани млека след шестмесечна възраст при невъзможност за естествено хранене, стратегията от 60-те години за обогатяването на млеката с желязо изглежда архаична,” коментира д-р Michael Georgieff, ръководител на Center for Neurobehavioral Development, University of Minnesota School of Medicine.

„Необходимо е да се отбележи, че високото съдържание на желязо в млеката е имало неблагоприятен ефект основно при децата с нормални стойности на хемоглобина. Тези, които са били с железен дефицит са се повлияли добре след приема на посочените млека,” добавя д-р Georgieff и препоръчва използването на адаптирани млека, обогатени с 4-7 mg/l железен сулфат. (КД)

* PAS – Pediatric Academic Societies and Asian Society for Pediatric Research Joint Meetingwww.pas-meeting.org

Използван източник:

1. Lozoff B., Castillo M., Smith J. Poorer developmental outcome at 10 years with 12 mg/L iron-fortified formula in infancy. PAS 2008: Pediatric Academic Societies and Asian Society for Pediatric Research Joint Meeting: Poster 5340.2. Presented May 8, 2008 http://www.pas-meeting.org/2008%20Honolulu/Abstracts/default.asp