Внезапната загуба на слуха – предиктор за бъдещ инсулт?01/08/2008

Внезапната загуба на слуха може да е ранен белег за предиспозиция към инсулт и мозъчносъдово събитие, показаха резултати от анализ на тайландска застрахователна база данни, публикувани в списание Stroke (1).

„Това е първото изследване, което анализира риска за мозъчносъдова болест, след внезапна сензоневрална загуба на слуха. Поради ограничението на данните, резултатите трябва да се тълкуват внимателно, а за доказването на тази хипотеза са необходими и други проучвания,” заяви д-р Herng-Ching Lin, водещ автор на анализа.

Изследвани са 1423 пациенти, хоспитализирани по повод остър епизод на сензоневрална загуба н слуха (SSNHL), и контролна група от 5692 болни с остър апендицит. След период на петгодишно проследяване са регистрирани 621 случая на инсулт (8.7%) – 180 (12.7%) в групата със SSNHL и 441 (7.8%) в контролната група (1.64 пъти по-висок риск).

Тъй като са ползвани данни от застрахователни регистри, медицинската информация не е била достатъчно изчерпателна (тежест на загубата на слуха, продължителност на възстановяването, тютюнопушене, анамнеза за сърдечносъдови заболявания и други рискови за инсулт фактори).

Пациентите със SSNHL трябва да преминат неврологичен преглед и лабораторни изследвания за оценка на риска за инсулт, е препоръката на авторите.

Загубата на слуха е два пъти по-честа при диабетици

Загубата на слуха е два пъти по-честа при възрастни пациенти с диабет тип 2, в сравнение с индивиди, които не страдат от заболяването, показаха данни от американското National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), публикувани през юни (2).

„От една страна, загубата на слуха е трудно разпознаваемо усложнение на диабета, а от друга – увеличената честота на диабет тип 2 се превръща във все по-важен фактор за заболяването,” заяви д-р Catherine Cowie от National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) и водещ автор на доклада.

Изследователите са анализирали слухови тестове на 11 405 пациенти на възраст 20-69 години, включени в National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) за периода 1999-2004.

Болните от диабет тип 2 са имали по-висока честота на загуба на слуха (ниски, средни и високи честоти на двете уши). Връзката между диабета и загубата на слуха е била значима по отношение на всички честоти, като е била най-силна за високите честоти.

Нарушение на слуха в ниските и средните честоти е регистрирано при 21% (от 399 болни с диабет) в сравнение с 9% (при 4741 индивиди без заболяването); за високите честоти съответните стойности са били 54% срещу 32%.

При пациенти с нарушен глюкозен толеранс е отчетена по-висока (с 30%) загуба на слуха, в сравнение със здрави индивиди. Връзката между развитието на диабет тип 2 и нарушението на слуха се развива още на 30-40-годишна възраст, е заключението на авторите. (ИТ)

Използвани източници:

1. Herng-Ching Lin, Pin-Zhir Chao and Hsin-Chien Lee Sudden sensorineural hearing loss increases the risk of stroke – a 5-year follow-up study. Stroke http://stroke.ahajournals.org

2. National Institutes of Health http://www.nih.gov