Витамините и антиоксидантите не удължават живота01/08/2008

Витамините и антиоксидантите, прилагани като хранителни добавки, не удължават живота при здрави индивиди и пациенти с различни компенсирани заболявания, показаха резултати от мащабен мета-анализ, публикуван през април в Cochrane Database of Systematic Reviews (1).

Някои от тези хранителни добавки като бета-каротин (про-витамин А), витамин А (Vit A) и витамин Е (Vit E) дори са свързани с намалена продължителност на живота.

Антиоксидантите обикновено се рекламират като ефективно средство за предотвратяване (антагонизиране) на ефектите на кислородните свободни радикали върху клетъчните структури, което според авторите нарушава естествените защитни възможности на организма.

„Вредните ефекти на антиоксидантите не се ограничават само до Vit A. Данните сочат убедително, че бета-каротин и Vit E са свързани с повишен риск за фатален изход, в сравнение с плацебо”, заяви проф. Christian Gluud, директор на Copenhagen Trial Unit в Copenhagen University Hospital, Дания и водещ автор на изследването.

Според авторите, при здрави хора приемът на антиоксидантите Vit A и Vit E, като профилактично средство срещу някои заболявания, нарушава естествените защитни сили на организма и повишава риска за фатален изход.

Плодовете и зеленчуците са основен източник на антиоксиданти, но повечето хора не приемат достатъчно от тях с диетата. Досега не е доказано, дали приеманите хранителни добавки притежават същите положителни ефекти както естествените източници или могат да са дори вредни.

Gluud и сътр. са извършили системен анализ на резултати от 67 рандомизирани клинични проучвания, които включват повече от 200 000 души. Една част от изследваните са били здрави, а друга са страдали от различни заболявания, но в компенсирана форма. От анализа са изключени деца, бременни жени, болни с остри или малигнени заболявания, както и проучвания, където витамините и антиоксидантите са използвани като заместителна терапия.

Резултатите показват, че рискът за фатален изход при здрави индивиди e увеличен при прием на Vit A (с 16%), бета-каротин (със 7%) и Vit Е (с 4%). За Vit C е установено, че няма негативни ефекти, но предимствата от приема му са неясни.

Необходими са по-строги регулаторни мерки за продажбата на витамини и антиоксиданти с цел превенция на различни заболявания, както и ясно дефинирани максимално допустими дози и продължителност на приема, е препоръката на авторите. (ИТ)

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg):

Витамините с антиоксидантно действие повишават смъртността MD 2007; Брой 4 (юни)

Витамините не осигуряват вторична сърдечносъдова профилактика при жени MD 2006; Брой 10 (декември)

Добавките с витамини В не предпазват от повторен инфаркт Клуб D 2005 (октомври)

Алфа-токоферол и бета-каротин – повече рискове, отколкото ползи за превенция на инсулти MD 2004; Брой 2 (октомври)

Използван източник:

1. Bjelakovic G., Nikolova D., Gluud L. et al. Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2 www3.interscience.wiley.com/homepages/106568753/CD007176.pdf