Високите дози vancomycin01/08/2008

Високите дози vancomycin повишават риска за бъбречно увреждане поради директен нефротоксичен ефект, показаха резултатите от ретроспективно проучване.

Според обичайните препоръки, плазмените концентрации на медикамента трябва да бъдат от 5 до 15 mg/ml. Въпреки това, за лечение на бактериален менингит, нозокомиална пневмония (причинена от MRSA) и пневмония при механична вентилация се поддържат по-високи концентрации – 15-20 mg/ml.

Значими предиктори за повишен риск за нефротоксични реакции са по-дългият курс на лечение и дози, които водят до плазмени концентрации на vancomycin >15 mg/ml, смятат авторите.

Бъбречно увреждане са развили 18% от пациентите, лекувани с дози на медикамента, довели до нива в кръвта >15 mg/ml, спрямо 6% от поддържалите нива под 15 mg/ml.

При всички пациенти, които получават терапия с vancomycin, трябва да бъдат следени нивата на медикамента в кръвта за избягване на нефротоксични реакции, е основната препоръка за клиничната практика.