Ваксинирането срещу човешки папиломен вирус осигурява трайна протекция01/08/2008

Ваксинирането срещу човешки папиломен вирус (HPV) типове 16 и 18 е ефективно за период от поне 6.4 години, показаха нови данни, представени през март на годишния конгрес на Society of Gynecologic Oncologists (SGO) (1).

Ваксината срещу HPV 16/18 е 100% ефективна срещу персистиращи инфекции с вируса, както и срещу цервикална интраепителна неоплазия (CIN) 1 и 2.

„Продължителността на ефективността на дадена ваксина е от ключово значение за благоприятното съотношение цена/полза, поради което ще продължим да проследяваме жените в проучването за още три години. Установихме висока (>98%) и продължителна серопозитивност за HPV 16/18,” заяви проф. Diane Harper от Women’s and Gender Studies в Dartmouth College в New Hampshire, САЩ.

Резултатите показват, че серопозитивността срещу HPV 16 и HPV 18 e била сходна – 100% на седмия месец; 98-99% – на 25 месец; след което се е повишила на 100% за периода до 76 месец. Нивото на неутрализиращите антитела след 5.5 години е било 10 пъти по-високо от необходимото за превенция на инфекция с HPV 16/18. Прилагането на ваксината е довело до намаление на риска за инфекции с HPV 45 (със 78%) и HPV 31 (с 60%).

HPV 16/18/45/31 причиняват около 80% от сквамозните карциноми и аденокарциномите на маточната шийка.

Честотата на CIN2 лезиите, причинени от HPV инфекция, е била пет случая (от 505 ваксинирани) срещу 12 (от 497 в контролната плацебо група) – намаление със 72%.

След период на проследяване от 6.4 години, при ваксинираните жени не са регистрирани CIN1 и CIN2 позитивни инфекции, причинени от HPV16/18, в сравнение със съответно 15 и девет случая в контролната група на плацебо.

Прилагането на анти-HPV ваксината не е било свързано с негативен ефект върху бременността или раждането (оценено по броя на анормалните раждания).

Използван източник:

1.Presentation title: High and sustained protection up to 6.4 years with GSK’s AS04 advanced cervical cancer vaccine. Abstract LB1 http://www.sgo.org