Ваксина срещу цитомегаловируса показва ефективност във фаза I клинично изпитване01/08/2008

Бивалентната ваксина срещу цитомегаловируса (CMV) e безопасна и индуцира адекватен имунен отговор при здрави възрастни доброволци, показаха резултатите от фаза I многоцентрово отворено проучване, публикувани през юни в Journal of Infectious Diseases (1).

Ваксината VCL-CB01 съдържа плазмиди, кодиращи CMV фосфопротеин 65 (рр65, индуцира Т-клетъчен отговор), повърхностен гликопротеин В (gB, индуцира хуморален и клетъчен имунен отговор), както и активни съставки, които усилват имунния отговор.

Включени са 44 здрави доброволци на възраст между 18 и 45 години, от които 22 – CMV-позитивни. Общо 32 участници са били имунизирани с 1.0 или 5.0 mg VCL-CB01 на 0-, 2- и 8-ма седмица, докато останалите 12 са получили 5.0 mg от експерименталната ваксина на 0-, 3-, 7- и 28-ия ден. Индуцираният имунен отговор е бил изследван с помощта на ELISA и ELISPOT.

При CMV-серонегативните доброволци ваксината е отключила Т-клетъчен отговор спрямо pp65 и/или gB (25-50%), както и продукцията на анти-gB антитела (17-25%). В допълнение, при 15 от тях (68%) е установен антиген-специфичен pp65или gB IFN-gamma Т-клетъчен отговор (отчетен до 24-та седмица след последния прием на ваксината).

Според авторите, наличието на Т-клетки на имунната памет при преобладаващата част от серонегативните участници показва, че индивидите, имунизирани с бивалентната ваксина, могат да изработят бърз отговор при повторен контакт с CMV. Не са били регистрирани сериозни нежелани реакции, както и нито един от участниците не е напуснал клиничното изпитване поради странични действия на ваксината.

Във втората фаза на проучването екипът ще имунизира CMV-положителни пациенти, подложени на костномозъчна трансплантация. Изследователите считат, че поне в половината от болните, при които се очаква реактивиране на инфекцията, ваксината ще осигури адекватен имунен отговор за профилактика на заболяването.

В уводна статия към броя, д-р Vera Go и д-р Richard Pollard от University of California, Davis, Health System in Sacramento коментират резултатите от клиничното изпитване, като подчертават потенциалните предимства на ваксината при транплантирани болни (2).

Цитомегаловирусът принадлежи към Betaherpesvirinae, към които се отнасят и човешките херпес вируси (HHV)–6 и HHV-7. Инфекцията с CMV най-често протича асимптомно. В част от случаите се развива мононуклеозен синдром.

При имунокомпрометирани болни (транплантирани, HIV-позитивни) вирусът може да увреди всеки орган и да доведе до развитие на пневмония, хепатит, енцефалит, невропатия, миелит, увеит. Възможно е едновременно инфектиране с няколко щама CMV, като подобни случаи са описани при трансплантирани пациенти.

Подобно на останалите херпес вируси, CMV остава в латентно състояние в гостоприемника и може да се реактивира при състояния на имуносупресия.

Конгениталната инфекция с CMV е една от водещите причини за тежки увреждания и малформации на ЦНС и глухота при плода (3). (КД)

Използвани източници:

1. Wloch M., Smith L., Boutsaboualoy S. et al. Safety and immunogenicity of a bivalent cytomegalovirus DNA vaccine in healthy adult subjects. J Infect Dis 2008; 197: 1634-1642 http://www.journals.uchicago.edu/toc/jid/2008/197/12

2. Go V., Pollard R. A cytomegalovirus vaccine for transplantation: Are we closer? J Infect Dis 2008; 197: 1631-1634

3. Cytomegalovirus http://www.emedicine.com