Стандартна кардио-пулмонална ресусцитация или само кардиална ресусцитация при извънболничен сърдечен арест?


md 01/08/2008

При пациентите със сърдечен арест извършването в извънболнични условия на стандартна кардио-пулмонална ресусцитация (КПР) с прилагане на дишане уста-в-уста води до сходна едномесечна преживяемост в сравнение с провеждането само на гръдни компресии (кардиална ресусцитация – КР), показаха данните от проучване, публикувани в списание Circulation (1, 2). Според авторите, индиректният сърдечен масаж е еднакво ефективен с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.