Синбиотиците увеличават резистентността на децата към дихателни инфекции01/08/2008

Приложението на про- и пребиотици увеличава устойчивостта на детския организъм към инфекции на горните дихателни пътища, показаха резултатите от проучване на д-р Kaarina Kukkonen и сътр. от University of Helsinki във Финландия, публикувани през юли в Pediatrics (1).

„Живите бактерии (пробиотици) и олигозахаридите (пребиотици), заедно известни още като синбиотици, модулират имунната система и все повече се използват в периода на ранното детство,” коментират авторите. „Липсват, обаче данни за тяхната дългосрочна ефективност и безопасност”.

В клиничната практика синбиотиците се използват като имуномодулатори. Според Viljanen и сътр., пробиотиците колонизират гастроинтестиналния тракт и упражняват имуномодулаторни ефекти. Екипът доказва, че Lactobacillus GG облекчават симптомите на атопичен дерматит (АД) (2).

Изследване на Schley и Field показа, че пребиотиците, включващи галактоолигозахаридите в майчината кърма, могат директно да повлияят имунния отговор и да стимулират интестиналната микрофлора, с което да увеличат резистентността към ентеропатогени (3).

Според анализ на Szajewska and Mrukowicz, пробиотиците намаляват риска за развитие на инфекциозен гастроентерит в детската популация, а при изявена диария тяхното приложение редуцира продължителността и тежестта на заболяването. Най-значим ефект е бил наблюдаван при използването на Lactobacillus GG (4).

Hattakka и сътр. съобщават, че млеката, обогатени с пробиотици, намаляват честотата и тежестта на инфекциите на горните дихателни пътища, както и необходимостта от антибиотично лечение (5).

Настоящото проучване е проведено в периода ноември 2000-март 2003. Бременни жени с фамилна анамнеза за алергични заболявания са получавали пробиотици (използвана е смес от четири пробиотика (Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus rhamnosus LC705, Bifidobacterium breve Bb99 и Propionibacterium freudenreichii ssp shermanii) или плацебо за четири седмици непосредствено преди раждане.

Родените деца са приемали същата пробиотична смес в комбинация с 0.8 g галактоолигозахариди дневно или плацебо за шест месеца. Участниците са проследявани периодично за период от две години.

С помощта на въпросници е била събрана информация относно наличието на нежелани реакции при използване на синбиотиците, както и данни за антропометричните показатели на децата. От общо 1018 деца, 925 са завършили изследването.

Не са били наблюдавани съществени разлики в заболеваемостта през неонаталния период и честотата на коликите между двете групи. Не са били регистрирани нарушения в растежа, нито сериозни нежелани ефекти.

Децата, получавали синбиотици, са имали по-малко респираторни инфекции (средно 3.7 епизода спрямо 4.2 при контролите) и са получавали по-рядко антибиотична терапия (23% спрямо 28% за контролите).

„Приемът на синбиотици през първите шест месеца след раждането е безопасен и най-вероятно увеличава устойчивостта на децата към респираторни инфекции до втората година,” пишат авторите. „Необходими са допълнителни изследвания за изясняване на точните имунологични ефекти.” (КД)

Използвани източници:

1. Kukkonen K., Savilahti E., Haahtela T. et al. Long-term safety and impact on infection rates of postnatal probiotic and prebiotic (synbiotic) treatment: Randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Pediatrics 2008; 122: 8-12 http://pediatrics.aappublications.org

2. Viljanen M., Savilahti E., Haahtela T. et al. Probiotics in the treatment of atopic eczema/dermatitis syndrome in infants: a double-blind placebo-controlled trial. Allergy 2005; 4: 494-500 http://www.interscience.wiley.com

3. Schley P., Field C. The immune-enhancing effects of dietary fibres and prebiotics. BJN 2002; 87: S221-S230http://journals.cambridge.org

4. Szajewska H., Mrukowicz J. Probiotics in the treatment and prevention of acute infectious diarrhea in infants and children: A systematic review of published randomized, double-blind, placebo-controlled trials. JPGN 2001; 33: S17-S25 http://jpgn.org

5. Hitakka K., Savilahti E., Ponka A. Effect of long term consumption of probiotic milk on infections in children attending day care centres: double blind, randomised trial. BMJ 2001; 322: 327-1330 http://www.bmj.com