Silgard намалява честотата на анормални цитонамазки01/08/2008

Silgard/Gardasil* намалява сигнификантно честотата на патологичен PAP тест при момичета и млади жени, показаха резултати от проучване, представено на годишния конгрес на Society of Gynecological Oncologists (SGO, http://www.sgo.org), проведен през март в Tampa, Флорида, САЩ (1).

Около 25 милиона жени в САЩ на възраст 14-59 години са инфектирани с човешки папиломен вирус (HPV), което е свързано с повече от $4 милиарда годишни разходи за скрининг и лечение. Silgard е одобрена за превенция на инфекции с щамове на HPV 6/11/16/18, които предизвикват около 70% от рака на маточната шийка и повече от 90% от гениталните кондиломи.

„Изводите от изследването сочат, че Silgard спира развитието на клетъчните промени в шийката на матката,” заяви проф. Warner Huh от Gynecologic Oncology в University of Alabama и водещ автор на доклада.

Обобщените данни са от три отделни изследвания с 18 000 жени на възраст 16-26 години, които са имали нормална цитонамазка по PAP към момента на рандомизирането.

Резултатите показват, че след период на проследяване от 3.3 години при момичетата и жените, на които е приложена анти-HPV ваксината Silgard, е регистрирано намаление на честотата на:

– атипични сквамозни клетки с 23% (5.9 срещу 7.6%)

– нискостепенна сквамозна интраепителна лезия с 16% (17.7 срещу 21.0%)

– атипични сквамозни клетки, при които не може да се отхвърли високостепенна сквамозна интраепителна лезия с 35% (1.2 срещу 1.9%)

– високостепенна сквамозна интраепителна лезия с 43% (0.5 срещу 0.9%)

– пациентките, на които се е наложило дефинитивно лечение на лезиите, с 42% (2.7 срещу 4.8%)

Приложението на Silgard ограничава честотата на клетъчната патология и преканцерозните лезии, свързани с HPV инфекция, което намалява значително необходимостта от допълнително тестуване и евентуално оперативно лечение. Пациентките, които са получили ваксината, са имали с 42% по-малко инвазивни процедури (цервикални биопсии), което е било свързано с намаление на директните медицински разходи.

Приходите на Merck & Co от Silgard за 2006 възлизат на $1.3 милиарда. На фармацевтичния пазар, ваксината се конкурира със Cervarix (на GSK), която е ефективна само срещу HPV 16/18. (ИТ)

* Silgard на MSD (www.gardasil.com) е регистрирана в България (www.bda.bg); в много страни ваксината се продава с името Gardasil

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Цервикален карцином. MD 2008; Бр. 2, март

Нови стандарти за приложение на анти-HPV ваксини. MD 2007; Бр. 2, март

Нови проучвания за цервикалните инфекции с HPV. MD 2007; Бр. 1, февруари

Cervarix осигурява дългосрочна протекция срещу цервикалните инфекциите с HPV. MD 2006; Бр. 5, юни

Скрининг за рак на ендометриума и маточната шийка. MD 2006; Бр. 3, април

Ваксината Gardasil предотвратява цервикалните инфекции с HPV. MD 2005; Бр. 10, декември

Новини от годишната среща на Американското дружество по клинична онкология. MD 2005; Бр. 8, октомври

Лечение и прогноза при рак на шийката на матката в напреднала възраст. MD 2005; Бр. 2, март

По-чест скрининг за рак на шийката на матката. MD 2004; Бр. 8, октомври

Използвани източници:

1. Impact of quadrivalent human papillomavirus (HPV) types 6/11/16/18 L1 virus-like particle vaccine on the incidence of abnormal Pap tests and cervical procedures. Abstract 20

2. Baseline type seropositivity and DNA positivity of women aged 24-45 participating in a phase III clinical trial of quadrivalent HPV (type 6/11/16/18) L1 VLP vaccine. Abstract LB2

3. Merck wins US speedy review for Gardasil expanded use.www.pharmatimes.com