Сърдечният тропонин при остро декомпенсирана СН е показател за лоша прогноза


md 01/08/2008

По-високите нива на сърдечен тропонин при пациенти с остро декомпенсирана сърдечна недостатъчност са свързвани със значимо по-висока вътреболнична смъртност, независимо от другите предиктори за изхода на състоянието, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Позитивирането на изследването за този биомаркер осигурява диaгностична и прогностична информация при остри коронарни синдроми (ОКС), […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.