Реполаризационните промени в ЕКГ при спортисти се асоциират с кардиомиопатия01/08/2008
Реполаризационните промени при здрави активни спортисти могат да бъдат начална експресия на подлежаща кардиомиопатия, която да се изяви клинично в по-късен етап от живота им, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1). 12-каналното ЕКГ отразява спектър от промени при млади спортисти, в повечето случаи реполаризационни отклонения с увеличен волтаж на R и S вълните, предполагащи левокамерна хипертрофия. Анализът на база данни за 12 550 активно спортуващи е идентифицирани 81 с дифузни дълбоки инвертирани (отрицателни) Т вълни (>/=2 mm в три и повече отвеждания) без подлежащо структурно сърдечно заболяване, с проведени впоследствие клинични, ЕКГ и ехокардиографски изследвания за период от средно 9+/-7 години. Резултатите са съпоставени с 229 спортисти с нормална ЕКГ от същата кохорта (контроли). Резултатите показват, че от 81 активни спортисти с ЕКГ промени - петима (6%) са развили по-късно кардиомиопатия, включително един от тях е починал внезапно на 24 години вследствие на аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия. Трима са развили хипертрофична кардиомиопатия след 12+/-5 години (на 27, 32 и 50-годишна възраст), включително един е преживял сърдечен арест. При петия атлет е била установена дилатативна кардиомиопатия в края на деветгодишния период на проследяване. За разлика от тях, нито един от 229-те контроли с нормална ЕКГ не е имал сърдечносъдов инцидент и не е развил кардиомиопатия след проследяване за средно 9+/-3 години (р=0.001). Според авторите, спортистите с отклонения в ЕКГ трябва да бъдат под клинично наблюдение. (ОИ) Използван източник: 1. Pelliccia A., Di Paolo F., Quatrini F. et al. Outcomes in athletes with marked ECG repolarization abnormalities. N Engl J Med 2008; 358:152-61 http://content.nejm.org