Провеждане на ендоскопски процедури при пациенти на лечение с антикоагуланти и антиагреганти


md 01/08/2008

Британското дружество по гастроентерология, Британската комисия за стандарти в хематологията и Британското дружество по сърдечносъдови интервенции* публикуваха през май нови, съвместни препоръки за правилното прилагане на терапия с антикоагуланти и тромбоцитни антиагреганти при пациенти, при които предстои провеждането на елективни ендоскопски процедури (1). Ако приемът на clopidogrel бъде спрян при пациенти с коронарни стентове, има […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.