Приблизително един от всеки четири хетеросексуални мъже01/08/2008

Приблизително един от всеки четири хетеросексуални мъже е инфектиран анално с човешки папиломен вирусен (HPV), като в преобладавщата част от случаите се доказват онкогенни щамове, показаха резултатите от проучване на д-р Alan Nyitray и сътр. от Arizona Cancer Center, Tucson, публикувани през юни в The Journal of Infectious Diseases (1).

„Само две изследвания до момента съобщават за наличието на анална HPV инфекция при хетеросексуални мъже”, коментират авторите. „Първото е проведено в Амстердам и обхваща пациенти от клиника за лечение на сексуалнотрансмисивни заболявания. Второто е от Сао Пауло и включва съпрузите на жени с доказана HPV инфекция на маточната шийка.”

Екипът на д-р Alan Nyitray подчертава, че тяхното проучване се различава от посочените, тъй като участниците са представители на общата популация. Изследвани са 222 доброволци, като в 25% от случаите е доказана HPV анална инфекция.

Изненадващ факт е, че при 33% от инфектираните е бил установен онкогенен щам. Тази честота е много по-висока от тази, за която съобщават предходните две изследвания (Амстердам, Сао Пауло), особено като се вземе под внимание, че те са били проведени сред рискови контигенти.

„Нашите резултати не биха били така неочаквани, ако участниците бяха хомосексуалисти”, твърди д-р Nyitray. „Те повдигат и много допълнителни въпроси, като например, как HPV достига до аналната област, колко дълго персистира инфекцията и по какъв начин това рефлектира върху риска за рак на ануса.” (КД)

Използван източник:

1. Nyitray A., Nielson C., Harris R. et al. Prevalence of and risk factors for anal human papillomavirus infection in heterosexual men. J Infect Dis 2008; 197: 1676-1684 http://www.journals.uchicago.edu/toc/jid/2008/197/12