При пациенти с остри екзацербации на хронична обструктивна белодробна болест01/08/2008

При пациенти с остри екзацербации на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и хроничен бронхит краткосрочният курс (до пет дни) с антибиотици е толкова ефикасен, колкото и стандартното им по-дълго прилагане, показа мета-анализ на обединените резултати от 21 двойно-слепи проучвания, публикуван през май в списание Thorax (1).

Фазата на изостряне е дефинирана от холандските изследователи – автори на анализа, като наличие на най-малко два от следните критерии: повишени по тежест кашлица, задух, експекторация и появата на пурулентна експекторация.

В проучванията, публикувани в базите данни MEDLINE, EMBASE и Cochraine, са участвали над 10 000 възрастни пациенти (над 18 години), които са били лекувани във фаза на изостряне на ХОББ (хроничен бронхит) с антибиотици за период от най-много пет дни или съответно над пет дни. Видовете прилагани медикаменти са били сходни в двете групи.

Последвалото проследяване за период под 25 дни след проведеното лечение е показало сходна честота на клинично излекуване (0.99) в групата на краткосрочна антибактериална терапия в сравнение с по-продължителния курс на прилагане. След 25 дни също няма разлика между двете групи (1.0). Сходен е резултатът и по отношение на честотата на бактериологично излекуване (1.05).

Авторите смятат, че продължителността на антибиотичната терапия може да бъде намалена безопасно при пациенти с ХОББ във фаза на изостряне.

В указанията за лечение на остри екзацербации ХОББ (изострен хроничен бронхит) може да се препоръча петдневен курс на антибиотична терапия, независимо от класа на прилаганите средства, предлагат тези изследователи.

Използван източник:

1.Moussaoui R., Roede B., Speelman P. et al. Short-course antibiotic treatment in acute exacerbations of chronic bronchitis and COPD: a meta-analysis of double-blind studies. Thorax 2008, 63: 415-422 http://thorax.bmj.com