Новини от фармацевтичните компании01/08/2008

-Novo Nordisk и Neose завършиха фаза 1 клинично проучване с NN7128 – гликопегилиран фактор VIIa (дългодействащ аналог на рекомбинантен коагулационен фактор VIIa, NovoSeven). Изследването има за цел да оцени безопасността и фармакокинетиката на NN7128 при 30 здрави доброволци.

rFVIIa се използва за терапия на епизоди на кървене и превенция на кръвоизливи по време на оперативни интервенции или инвазивни процедури при болни с вродена хемофилия и инхибитори към коагулационни фактори VIII или IX.

Novo Nordisk представи пред регулаторните органи в Европа и САЩ новия си препарат liraglutide – аналог на глюкагон-подобния пепид-1 (GLP-1), за лечение на диабет тип 2.

Към момента е натрупан клиничен опит при повече от 6500 пациенти, където медикаментът е прилаган като монотерапия или в комбинация с други антидиабетни средства, диета и физическа активност.

Обобщените резултати показват статистически сигнификантни предимства по отношение на намалението на нивата на кръвната глюкоза, успоредно с редукция на телесното тегло.

При одобрение, на фармацевтичния пазар liraglutide ще се конкурира с Byetta (exenatide) на Lilly.

-Daiichi Sankyo закупи срещу $4.6 милиарда контролния пакет акции от една от най-големите индийски фармацевтични компании – Ranbaxy. Новината идва скоро след като японският фармацевтичен гигант придоби германската биотехнологична фирма U3 Pharma срещу $150 милиона, с което навлезе на европейския пазар на онкологични медикаменти.

-Sanofi-Aventis обяви първите резултати за приложението на Acomplia (rimonabant) при пациенти с диабет тип 2, при които не може да се постигне адекватен гликемичен контрол на инсулинотерапия. Проучването ARPEGGIO показа, че доза от 20 mg дневно намалява стойностите на гликирания хемоглобин (HbA1c) с 0.89%. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията с медикамента, в сравнение с плацебо, са били тревожност и депресия.

-BMS и Pfizer започнаха фаза 3 клинично проучване с apixaban – високо селективен инхибитор на фактор Xa, за превенция на венозен тромбемболизъм (ВТЕ). Програмата EXPANSE включва седем изследвания, които обхващат 45 000 пациенти за профилактика на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) или белодробна емболия (БЕ) при ортопедични операции, инсулт или предсърдно мъждене.

-GSK планира да съкрати 350 (2%) от 17 000 служители в научно-изследователските си отдели с цел да реализира икономия от $1 милиард годишно до 2010. Сред най-засегнатите са центровете в САЩ, Великобритания и Италия.

Компанията представи нови данни за педиатричната ваксина Synflorix, която осигурява протекция срещу най-важните щамове на Streptococcus pneumoniae, причинители на инвазивни заболявания като менингит и сепсис. Ваксината включва и някои нови щамове – 1, 5 и 7F, които са чести причинители на инфекции в Европа.

-Novartis публикува данни за евентуален ренопротективен ефект на антихипертензивния медикамент Rasilez/Tekturna при пациенти с диабет тип 2, хипертония и бъбречно заболяване, който е независим от постигнатото понижение на артериалното налягане. Резултатите от AVOID показват, че приложението на медикамента намалява албуминурията с допълнителни 20%, когато е добавен към максимална доза losartan (100 mg).

Междувременно FDA разшири индикациите за приложение на Reclast/Aclasta (zoledronic acid), прилаган за лечение на остеопороза, които ще включват и превенция на нови фрактури при пациенти, преживели бедрени фрактури.

-Ipsen закупи срещу $450 милиона три компании, за да засили присъствието си на фармацевтичния пазар в Северна Америка. Фирмата придоби пълен контрол над Terciсa (срещу $404 милиона) – производител на медикаменти за лечение на ендокринни и метаболитни заболявания, над американския клон на британската Vernalis – с основни продукти Apokyn за лечение на болест на Parkinson и Dysport (ботулинов токсин тип А), който може да се превърне в конкуренция на Botox (на Allergan); както и над Octagen – специализирана в разработването на медикаменти срещу хемофилия и други генетични заболявания.

С новите придобивки, от френската Ipsen се надяват да увеличат продажбите си на най-големия фармацевтичен пазар в света до $300 милиона към 2012 и до $1 милиард към 2020. (ИТ)