Назалният серум може да е ефективен при хроничен риносинуит01/08/2008

Промивките на носа с физиологичен разтвор облекчават симптомите на хроничния риносинуит, когато се прилагат самостоятелно или като допълваща терапия, показаха резултатите от мета-анализ, публикуван през юли в Cochrane Database of Systematic Reviews (1).

Въпреки че е добра поносимост и ниска честота на неблагоприятни странични ефекти, този метод не превъзхожда интраназалните кортикостероиди.

Хроничният риносинуит нарушава качеството на живот и е причина за 2% от посещенията в първичната помощ.

Медикаментозната терапия включва кратки и продължителни периоди на антибиотично лечение, локални и системни кортикостероиди, локални и перорални деконгестанти, перорални антихистаминови средства, стабилизатори на мастоцитите, антилевкотриени, муколитици, локални и системни антимикотици, инхибитори на протонната помпа и бактериални лизати.

Допълнително се прилагат имунотерапия, фитотерапия, избягване на предизвикващите фактори и оперативно лечение.

„Промивките със серум при болести на носната кухина и синусите е с древна традиция. В последно време се наблюдава засилване на интереса към този метод като допълнение към медикаментозната терапия,” заяви д-р Richard Harvey от John Radcliffe Hospital в Oxford, Великобритания и водещ автор на изследването.

Обобщените резултати показват, че иригациите със серум (1-4 пъти дневно) облекчават симптомите на хроничния риносинуит, което подкрепя приложението им в комбинация с основната терапия.

Някои данни сочат, че хипертоничните разтвори подобряват обективните критерии за оценка на състоянието, но влиянието им върху симптоматиката все още е спорно. Наличните данни не позволяват да се направят специфични препоръки за концентрацията на разтворите и дозировката, които биха били с най-висока ефективност.

Методът е с добра поносимост и ниска честота на нежелани странични действия, което е предимство пред медикаментозната терапия за хроничен риносинуит. Най-честите странични ефекти са парене, дразнене и гадене. Интраназалното приложение на серум може да се използва като допълваща терапия за облекчаване на симптомите на хроничния риносинуит, е заключението на авторите. (ИТ)

Използван източник:

1. Harvey R., Hannan S., Badia L. et al. Nasal saline irrigations for the symptoms of chronic rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3 http://www.cochrane.org