Намаленият прием на сол може да предпазва децата от затлъстяване01/08/2008
Ограничената консумация на сол при децата понижава приема на подсладени напитки и риска за затлъстяване, както и вероятността за сърдечносъдова патология в зряла възраст, показаха резултатите от британското проучване National Diet and Nutrition Survey, публикувани в списание Hypertension (1). Според предишно изследване на същите автори, редуцираният прием на сол при възрастни води до значимо намаляване на количеството течности, изпити през деня. Счита се, че почти 80% от солта се пoема от готовите храни. Подобна връзка, обаче, не е била изследвана в детската популация (2). При децата, източници на голяма част от изпитите течности са подсладените със захар напитки. Проучване на Ludwig и сътр. доказа наличието на значима връзка между приема на подсладени напитки и честотата на затлъстяване в детска възраст (3). Настоящото National Diet and Nutrition Survey проследява зависимостта между консумацията на сол и тази на подсладени напитки. То обхваща 1688 деца на възраст между четири и 18 години, при които с помощта на въпросници е събрана информация относно количествата сол и подсладени напитки, консумирани за период от една седмица. Анализът на данните показва наличието на значима връзка между приема на сол и последващата консумация на течности, включително и на подсладени напитки (р<0.001). Всеки допълнителен грам сол, приет дневно води до нарастване на количеството изпити течности със 100 грама и на подсладените напитки с 27 грама. Авторите подчертават, че ако дневното количество сол бъде намалено наполовина, това би довело до редуциране на броя на подсладените напитки средно с 2.3 седмично. „Нашите резултати, подобно на данните от други изследвания, доказват, че солта е основният фактор, определящ приема на течности, включително и на подсладени напитки в детска възраст. Ето защо редуцирането й може да намали честотата на затлъстяването при децата посредством ефекта си върху консумацията на подсладени напитки. Това би могло да профилактира и сърдечносъдовия риск в зряла възраст,” коментира водещият изследовател на проучването - д-р He. (КД) Използвани източници: 1. He F., Marrero N., MacGregor G. et al. Salt intake is related to soft drink consumption in children and adolescents: A link to obesity? Hypertension 2008; 51: 629-634http://hyper.ahajournals.org 2. He F., Markandu N., Sagnella G. et al. Effect of salt intake on renal excretion of water in humans. Hypertension 2001; 38: 317-320 3. Ludwig D., Peterson K., Gortmaker S. Relation between consumption of sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational analysis. Lancet 2001; 357: 505-508 www.thelancet.com