Монотерапията с bivalirudin e най-добра при пациенти с диабет и остри коронарни синдроми01/08/2008

При пациенти със захарен диабет и остри коронарни синдроми без ST-елевация (NSTEMI-ACS) с умерен до висок риск, подложени на ранна перкутанна коронарна интервенция, монотерапията с bivalirudin* осигурява сходна протекция срещу исхемични събития в сравнение с комбинациите heparin и инхибитор на glycoprotein IIb/IIIa (GPI) или bivalirudin и GPI при намален риск за масивно кървене, показаха резултатите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.