Костната биопсия01/08/2008

Костната биопсия и изборът на антибиотична терапия въз основа на резултата от бактериологичната посявка подобряват вероятността за успешно лечение при пациенти с диабетно стъпало, усложнено с остеомиелит, показаха резултатите от проучване във Франция, публикувани в списание Diabetes Care (2008, 31:637-642 http://care.diabetesjournals.org)

Въпросът за хирургично (резекция на инфектираната кост) или нехирургично лечение на остеомиелита при диабетно неисхемично стъпало остава спорен.

В проведеното ретроспективно проучване авторите са оценили данните от медицинските досиета на 50 пациенти с диабет, които са лекувани консервативно в девет центрове за диабетно стъпало по повод на остеомиелит.

Изборът на антибиотична терапия е бил извършван въз основа на бактериологична посявка на биопсичен костен материал (44% от пациентите) или на раневи секрет (56%). Като ремисия са били класифицирани всички случаи без данни за инфекция в продължение на една година след терапията.

След средно 12.8 месеца проследяване, ремисия е била постигната при 81.8% от пациентите, лекувани въз основа на данните от посявката на костен биопсичен материал, спрямо 50% от останалите участници (р=0.02).

Проведените уни- и мултивариантен анализи (изключване на влиянието на други променливи, които могат да окажат влияние върху крайните резултати) са показали, че единствено антибиотичната терапия, базирана на бактериологична посявка на взет с биопсия костен материал, е довела до ремисия на инфекцията.

При пациентите с диабет, които се лекуват нехирургично по повод на остеомиелит на стъпалото, трябва да се провежда костна биопсия за избор на подходяща антибактериална терапия, препоръчват авторите на проучването.