Комбинацията АСЕ инхибитор/CCB намалява в най-значима степен заболеваемостта и смъртността при артериална хипертония


md 01/08/2008

Лечението с фиксирана комбинация ACE инхибитор/блокер на калциевите канали (CCB), при високорискови пациенти с хипертония, намалява сигнификантно (с 20%) риска за заболеваемост и смъртност, в сравнение с конвенционалната терапия, показаха нови данни от проучването ACCOMPLISH, представени на годишния конгрес на Американската колегия по кардиология (1). Новите резултати могат да подложат на преоценка стандартите за постигане […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.