Кои са рисковите фактори за остеопороза при пациентите с ревматоиден артрит?01/08/2008
Сред популацията от пациенти с ревматоиден артрит (РА), постменопаузалните жени и мъжете имат много по-висока честота на остеопороза отколкото пременопаузалните жени, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Rheumatology International (1). Според авторите, рискът за остеопороза при пациентите с РА силно зависи от пола и менопаузалния статус. Не само постменопаузалните жени, но и мъжете с РА имат много висока честота на остеопороза - изследванията на костна минерална плътност (двойна енергийна рентгенова абсорбциометрия) при болни с РА са установили остеопороза при 55.7% от постменопаузалните жени, 50.5% от мъжете и 18% от пременопаузалните жени (р<0.001). Рискови фактори за остеопороза при пациентите с РА са: -при постменопаузалните жени – по-напреднала възраст, нисък индекс на телесна маса (BMI) и висока кумулативна доза кортикостероиди -при мъжете – нисък BMI и висока кумулативна доза кортикостероиди -при пременопаузалните жени - нисък BMI (ДЯ) Използван източник: 1.Oelzner P., Schwabe A., Lehmann G. et al. Significance of risk factors for osteoporosis is dependant on gender and menopause in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2008, www.springer.com/medicine/rheumatology/journal/296