Клиничен случай: Трахеобронхиално ангажиране при синдром на Churg–Strauss


md 01/08/2008

Диагностицирането на синдрома на Churg-Strauss (CSS*) може да бъде затруднено поради индолентното му протичане, асоциирано с бронхиална астма, риносинуит и периферна еозинофилия, както и допълнителното му маскиране от приложението на системни кортикостероиди за контрол на астмата. CSS трябва да се подозира при всеки пациент с лошо контролирана астма и симптоми на васкулит, дори и при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.