Единичен ген01/08/2008
Единичен ген – SATB1, репрограмира експресията на над 1000 други гени, които улесняват растежа и метастазирането на рака на гърдата, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Nature (2008, 452: 187-194 www.nature.com/nature/index.html). SATB1, който е ядрен протеин, в нормални условия играе ключова роля в пролиферацията и диференциацията на Т клетките. Новите данни показват, че експресията на SATB1 в неопластичните клетки координира експресията на редица други гени, които промотират тяхното метастазиране. В миши модели на рак на гърдата, потискането на експресията този ген е довело до инхибиране на растежа на тумора и на неговото метастазиране. Обратно, ектопичната експресия на SATB1 в нормални клетки е резултирало в по-агресивен фенотип, проявил метастатична активност. Авторите смятат, че SATB1 може да бъде подходяща терапевтична цел при най-агресивните форми на рака на гърдата.