Бета-блокерите намаляват смъртността при пациенти с остра екзацербация на ХОББ01/08/2008

Приложението на бета-блокери при хоспитализирани пациенти по повод на остра екзацербация на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) е с добра поносимост и намалява опасността за вътреболнична смъртност с 61%, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Thorax (1).

ХОББ е водеща причина за смърт, дължаща се на болести на дихателната система в развитите държави. Сърдечносъдовите заболявания при тази група пациенти в голяма степен определят вътреболничната и извънболничната смъртност, която в 10-22% от случаите се дължи на исхемична болест на сърцето.

Бета-блокерите доказано намаляват смъртността след прекаран миокарден инфаркт и при застойна сърдечна недостатъчност. Често тези медикаменти не се предписват при пациенти с ХОББ поради опасения за потенциални нежелани белодробни странични действия – тази практика продължава, въпреки данните, доказващи безопасността на кардиоселективните представители на този клас.

Според анализ на резултатите от 20 рандомизирани проучвания, публикувани в базата данни Cochrane, употребата на кардиоселективни бета-блокери при ХОББ не води до значими промени на форсирания експираторен обем за една секунда (ФЕО1) или на бронходилататорния отговор след еднократен прием или тримесечно лечение.

Нещо повече, бета-блокерите като монотерапия при подлежаща артериална хипертония намаляват смъртността в сравнение с други медикаменти, като същевременно неутрализират кардиотоксичното действие на краткодействащите бета2-агонисти.

Въпреки тези категорични данни, все още малко се знае за действието на бета-блокерите при случаите с остри екзацербации на ХОББ, налагащи болнично лечение поради сериозно засягане на дихателната функция.

Целта на настоящото проучване е да изследва ефекта на кардиоселективни и неселективни бета-блокери при пациенти, постъпили на болнично лечение по повод на изостряне на ХОББ (като първична диагноза или като вторична такава при първична диагноза изострена хронична дихателна недостатъчност).

В проучването са участвали 825 пациенти. Вътреболничната смъртност е била 5.2%, като приемащите бета-блокери (142 души) са били в по-напреднала възраст и по-често са имали сърдечносъдово заболяване.

Мултивариантният регресионен анализ е показал, че терапията с бета-блокери е довела до понижена смъртност (съотношение на вероятностите, HR 0.39).

Предиктори за вътреболнична смъртност са възрастта, броят на предишните остри екзацербации на ХОББ, както и наличието на дихателна недостатъчност, застойна сърдечна недостатъчност, мозъчносъдова или чернодробна болест (р<0.005).

Резултатите показват, че лечението с бета-блокери при пациенти с остра екзацербация на ХОББ има добър профил на поносимост и безопасност, като води до значително намаляване на вътреболничната смъртност. Възможните протективни ефекти на тези медикаменти при подобна популация болни изискват допълнително изследване. (ОИ)

Използвани източници:

1.Dransfield M., Rowe S., Johnson J. et al. Use of beta blockers and the risk of death in hospitalized patients with acute exacerbations of COPD. Thorax 2008; 63:301-305 http://thorax.bmj.com