Advantan – високо ефективен при екзема и други възпалителни заболявания на кожата01/08/2008

Advantan (methyl-prednisolone aceponate – MPA)* е високо ефективен и с добра поносимост четвърта генерация локален кортикостероид за лечение на екземни дерматози и други възпалителни заболявания на кожата.

МРА е показан за широк спектър кожни заболявания, като атопичен дерматит, контактна, дегенеративна и себорейна екзема, при слънчево изгаряне, а данни от различни проучвания показаха, че той е ефективен и при лечението на резистентни на терапия форми на псориазис.

Бързият терапевтичен отговор, който се постига с МРА, различните форми за локално приложение (крем, унгвент, млечна емулсия, алкохолен разтвор), както и минималната изява на нежелани локални и/или системни реакции, го правят подходящо средство за лечение и при деца. Той притежава и предимството да се прилага еднократно дневно в сравнение с двукратната апликация на други локални кортикостероиди (като betamethasone valerate).

След локално приложение, Advantan потиска възпалителните и алергичните кожни реакции, както и реакциите, свързани с хиперпролиферация, което води до намаляване на обективните симптоми на заболяванията.

МРА и основният му метаболит methylprednisolone 17-propionate, който се образува след разграждането на МРА в кожата, се свързват с вътреклетъчните глюкортикоидни рецептори. Стероидно-рецепторният комплекс се свързва с някои области на ДНК, като по този начин се активират серия от биологични ефекти.

Образуването на стероиден-рецепторен комплекс предизвиква синтезиране на макрокортин. Макрокортинът инхибира освобождаването на арахидонова киселина, а по този начин и образуването на медиатори на възпалението – простагландини и левкотриени.

За период от три седмици, в шест мултицентрови, двойно-слепи проучвания с участието на 1723 възрастни пациенти с екземни заболявания, са тествани и сравнявани две форми на препарата с betamethasone valerate.

Резултатите от изследванията показват, че МРА (крем и унгвент), назначени един път дневно, са ефективни колкото и betamethasone valerate (крем), приложен двукратно дневно – 92% (133/144) от пациентите на МРА срещу 90% (121/135) в другата група.

Добър терапевтичен отговор е отчетен при 92.6% (138/149) от пациентите с МРА – крем и 92% (138/150) при МРА – унгвент в сравнение с 95.5% (279/292) при двукратно използване на betamethasone valerate крем.

Отлична ефективност Advantan е демонстрирал в голямо, обсервационно проучване с участието на 2059 пациенти с различен вид екземи, на възраст от 2 месеца до 87 години.

Резултатите от него показват, че за 5.5 дни при 74% от участниците е настъпило значително подобрение в оплакванията, като изчезване на симптомите е наблюдавано при 5% от тях. След 12 дни, приблизително 40% от болните не са се нуждаели от терапия.

Постигнато е било значимо намаление на симптомите като зачервяване и сърбеж, като при пациентите с тежка форма те са били редуцирани съответно от 48% на 1% и от 57% на 1% след лечението, а при тези с умерена форма – съответно от 42% на 7% и от 31% на 5.5%. Много бърз и бърз отговор към терапията с МРА е бил отчетен при съответно – една трета и една втора от пациентите.

Според анализа на резултатите от различни проучвания, МРА е показал нисък, атрофичен ефект, както и минимални системни и локални нежелани реакции при продължителна употреба в сравнение с другите локални кортикостероиди от различни генерации.

В отделни случаи, при лечение с МРА са наблюдавани локални реакции като сърбеж, парене, еритем или образуване на мехури.

При употребата MPA за период от четири до шест месеца, е установен минимален ефект върху оста хипоталамус-хипофиза-надбъбречна жлеза, което е важно предимство пред останалите локални кортикостероиди и го прави подходящо средство за продължително лечение, особено при деца.

След третиране на големи области при пациенти с кожни заболявания, плазмените концентрации на кортизола остават в нормата, денонощният кортизолов ритъм се поддържа и в 24-часовата урина не се установява понижение на кортизола.

Две мултицентрови проучвания са проведени за установяване на продължителния ефект от терапията при стероид-отговарящи хронични дерматози. В тях, пациентите са получавали МРА унгвент, прилаган от един до три пъти дневно за период от четири месеца (изследване едно), или МРА крем и унгвент от един до три пъти дневно за шест месеца (изследване две).

В първото проучване, плазменият кортизол е изследван при 45 пациента и не е установено инхибиране на оста хипоталамус-хипофиза-надбъбречна жлеза, дори и при максималната дозировка от 1000 g. В проучване две не са наблюдавани системни странични реакции като атрофия, телеангектазии или стрии. Локални реакции са отчетени при 7% от болните.

МРА под формата на крем и унгвент за период от четири седмици е одобрен за лечение на деца, като млечната емулсия е удобна форма за приложение при деца от 2 до 48 месеца, с доказана безопасност.

В педиатрични проучвания е установено, че прилагането на препарата се свързва с бързо начало и настъпване на терапевтичния отговор – намаляването на сърбежа е от особено значение при децата, защото те по-трудно се въздържат от разчесване на кожата, което води до екскориации.

Употребата на локални кортикостероиди върху лицето и скалпа е ограничено, тъй като тези области имат повишена чувствителност към кортикостероиди поради повишената абсорбция и по-големия брой на кортикостероидни рецептори в сравнение с другите части на тялото.

Пост-маркетингово наблюдение показа отличен терапевтичен отговор към терапията с МРА на пациенти с екземна дерматоза на лицето без изявата на странични реакции.

В голямо обсервационно проучване за приложението на МРА крем или унгвент един път дневно за четири седмици, с участието на 575 пациента с дерматози на лицето (46.4% с атопичен дерматит, 24.6% с контактна екзема, 15% със себорейна екзема и 1.7% с фотодерматоза), лечението с медикамента не е било свързано с развитието на периоорални дерматити или на атрофия (изтъняване на кожата, телеангиектазии).

В края на терапията, резултатите показват, че 66.3% от пациентите са били без симптоми, 32.9% от болните са имали значимо подобрение, 0.6% са имали частично подобрение и едва при 0.2% не е бил наблюдаван ефект.

В рандомизирано, контролирано проучване бе установено, че приложението на МРА млечна емулсия е ефективно колкото и приложението на 0.1% hydrocortisone butyrate емулсия в лечението на слънчевото изгаряне при 24 здрави доброволци. За период от пет дни, в лекуваните с МРА зони на изгаряне е постигнато значимо клинично подобрение в сравнение с нетретираните области.

Предварителните резултати от проучвания сред пациенти с резистентен към терапия псориазис показаха, че лечението с Advantan постига добри клинични резултати при различни форми на заболяването, като ефективността от терапията е сравнима с тази на calcipotriol, локален vitamin D аналог. (КП)

Извод за клиничната практика

– Advantan, поради своя благоприятен профил на ефективност и поносимост, може да се използва като първа линия локална терапия на екзема при възрастни и деца. За разлика от локалните имуномодулатори, които са одобрени за употреба при пациенти над 2 години, МРА може да се използва и при деца под 2 години (липса опит при деца под 4 месеца).

* Advantan на Bayer Schering е регистриран в Българияwww.bda.bg

Използван източник:

1. Ruzicka T. Methylprednisolone aceponate in eczema and other inflammatory skin disorders – a clinical update. Int J Clin Pract. 2006; 60:85–92 http://www.blackwellpublishing.com/ijcp_enhanced