Жените, които кърмят01/06/2008

Жените, които кърмят, не трябва да използват липидопонижаващия медикамент rosuvastatin (Crestor, AstraZeneca Pharmaceuticals), предупреди FDA, като наложи промяна в лекарственото упътване на статина с включване на противопоказание за неговото приложение по време на лактационен период (www.fda.gov/medwatch/safety/2007/Nov_PI/Crestor_PI.pdf).

Инхибиторите на 3-хидрокси-3-метил-глутарил-коензим А редуктазата (HMG-CoA) като rosuvastatin, могат да водят до увреждане на фетуса и поради това са противопоказани за употреба до време на бременност.

Установено бе, че представител на този клас преминава в женската кърма и вероятно може да увеличава риска за сериозни странични действия при хранените с такава кърма деца.

FDA предупреди по-рано, че cyclosporine, gemfibrozil и ritonavir/lopinavir могат да увеличават ефектите на rosuvastatin (и риска за токсични действия).

Поради това, при пациенти, които получават терапия с cyclosporine, дозата на rosuvastatin не трябва да надхвърля 5 mg/ден, а при случаите, които се лекуват с gemfibrozil или lopinavir/ritonavir – 10 mg/ден.

Rosuvastatin е показан за лечение на първична хиперхолестеролемия, смесена дислипидемия, хипертриглицеридемия и хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия. Той е подходящ за приложение в комбинация с диета за забавяне на прогресията на атеросклерозата при пациенти с повишени нива на холестерол.