За нови ДНК вариации01/06/2008

За нови ДНК вариации, водещи до повишен риск за псориазис, някои от които свързват състоянието с псориатричен артрит и други автоимунни заболявания, съобщи през април списание PLoS Genetics (1).

„Псориазисът е често заболяване, което е изключително комплексно на генетично ниво. Резултатите показват, че малки, но чести разлики в ДНК играят важна роля в развитието му,” заяви д-р Anne Bowcock от Washington University School of Medicine и водещ автор на проучването.

Цел на учените е била да изследват участъци с чести промени в генома, известни като единични нуклеотидни полиморфизми (single nucleotide polymorphisms – SNPs). Преобладаващата част от трите милиарда нуклеотиди, които изграждат генома, са идентични между индивидите, но около 10 милиона SNPs са уникални за всеки човек и могат да са свързани с възникването на определени заболявания.

Авторите са изследвали над 300 000 SNPs в генома на 223 болни с псориазис, включително 91 случая на псориатричен артрит. ДНК данните на тези пациенти са сравнени с 519 контролни здрави индивиди, за да установят специфични разлики в групите. В последствие е извършено и второ изследване при 577 пациенти със псориазис, 576 – с псориатричен артрит и над 1200 здрави индивиди като контролна група.

Данните показват няколко нови ДНК вариации на заболяването, от които локализираните на четвърта хромозома са свързани във висока степен с псоричтичен артрит.

Същите вариации са били свързани и с повишен риск за диабет тип 1, ревматоиден артрит, хиперпаратиреоидизъм и целиакия. Новата информация за различни биологични механизми за развитието на псориазис може да доведе до създаването на нови прицелни терапии. (ИТ)

Използван източник:

1. Liu Y., Helms C., Liao W. Et al. A genome-wide association study of psoriasis and psoriatic arthritis identifies new disease loci. PLoS Genet 4(3): e1000041.doi:10.1371/journal.pgen.1000041 http://www.plosgenetics.org