Влияние на пола върху астмата01/06/2008

Половите различия играят роля за развитието на алергичния имунен отговор и на бронхиалната астма в детска възраст и пубертета, според обзорна статия на намерените по тази тема данни в Medline, публикувана в списание Allergy (1). Редица проучвания установиха, че сред момчетата до 10-годишна възраст честотата на алергичните хрипове и на астмата е по-висока в сравнение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.