Тромбоза на клапна протеза – диагноза и лечение01/06/2008

Тромбозата на клапна протеза на сърцето е рядко, но сериозно усложнение, което се среща по-често при механичните протези и е свързано с 10% смъртност. Основните методи за неговото бързо диагностициране са флуороскопията, трансторакалната и трансезофагеалната ехокардиография, според обзорна статия, публикувана в списание The Heart (1). Изборът на терапевтична стратегия при тромбоза на клапна протеза (prosthetic […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.