Тромбаспирация при първична PCI01/06/2008

Тромбаспирацията по време на първична перкутанна коронарна интервенция (PCI) е приложима при голяма част от пациентите с миокарден инфаркт със ST елевация, като води до подобряване на реперфузията и на клиничните резултати, независимо от изходните ангиографски характеристики на коронарната анатомия, показаха резултатите от проучване на Svilaas и сътр., публикувани в New England Journal of Medicine […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.