Тиазолидиндионите01/06/2008

Тиазолидиндионите (глитазоните) вероятно могат да намаляват риска за развитието на псориазис, показаха резултатите от проучване, публикувани през март в Journal of the American Academy of Dermatology (1).

Два глитазона (rosiglitazone и pioglitazone) се прилагат като перорални антидиабетни средства. Те представляват антагонисти на PPAR-gamma рецепторите, поради което притежават анти-инфламаторни свойства.

Основният им механизъм на действие при диабет тип 2 е да намаляват инсулиновата резистентност в скелетните мускули и мастната тъкан (едно от двете основни нарушения при това заболяване), поради което се наричат още „инсулинови сенситайзери” (очувствители).

Цел на проучването е била да установи дали тиазолидиндионите могат да имат благоприятно действие и при заболявания със системен възпалителен отговор, като псориазис.

В проучването са участвали над 36 000 пациенти с новодиагностициран псориазис през периода 1994-2005 година във Великобритания и още толкова контроли без това заболяване.

В групата с диабет тип 2, сред лекуваните с тиазолидиндиони е било установено съотношение на вероятност 0.33 за новопоявата на псориазис в сравнение с неполучавалите подобна терапия (при взималите сулфонилурейни средства съотношението на вероятност е било 1.07 спрямо нелекуваните с тях участници).

Тъй като само 100 пациенти са имали анамнеза за експозиция на тиазолидиндиони и от тях при едва 48 случая тези медикаменти са били прилагани за продължителен период от време, авторите препоръчват проверка на установените резултати в проспективно проучване.

Това е важно, защото пациентите с псориазис, които развиват диабет тип 2, могат да са особено показани за терапия с тиазолидиндиони за симултанно подобряване на контрола и на двете заболявания. Предишни данни от малки клинични проучвания посочиха, че тези антидиабетни средства могат да намаляват кожните лезии при псориазис. (ДЯ)

Използван източник:

1.Brauchli Y., Jick S., Curtin F., Meier C. Association between use of thiazolidinediones or other oral antidiabetics and psoriasis: A population based case-control study. J Am Acad Dermatol 2008, 58:421-429 http://www.eblue.org