Тежките форми на псориазис са свързани с повишена смъртност01/06/2008

Тежките форми на псориазис увеличават риска за фатален изход с 50%, което е свързано с около четири години по-малка преживяемост в сравнение с индивиди, които не страдат от заболяването, показа анализ на данни от британската General Practice Research Database*, публикувани в списание Archives of Dermatology (1).

Псориазисът е често хронично възпалително заболяване на кожата и ставите, което се проявява с хетерогенни симптоми. Около 80-85% от засегнатите са с ограничено кожно засягане, а 15-20% имат по-обширни поражения, които налагат системна терапия. Псориазисът засяга около 3% от населението на света (125 милиона), по данни на National Psoriasis Foundation (САЩ).

Авторите са използвали диагностични кодове, въз основа на които са разделили изследваните на три групи: болни с леки форми на псориазис (n=133 568), пациенти с тежки форми на псориазис (n=3 951) и контролни групи (n=560 358 и n=15 075 съответно), без данни за заболяването. Като „леки форми на псориазис” са дефинирани пациенти с диагностични кодове за псориазис, но без данни за прилагане на системна терапия.

Резултатите показват, че:

– смъртността при пациентите с тежък псориазис е почти два пъти по-висока, в сравнение с индивиди без данни за заболяването (21.3 срещу 12/1000 пациент-години). Този повишен риск персистира дори след корекцията на други рискови фактори като тютюнопушене, увеличен индекс на телесна маса, сърдечни заболявания, деменция, злокачествени заболявания и наличие на възпалителна артропатия.

– леките форми на псориазис не увеличават смъртността

– мъжете с тежки форми на заболяването живеят средно 3.5 години по-кратко, а жените – средно 4.4 години по-малко, в сравнение със здрави индивиди

Засега не е напълно ясно на какво се дължи по-малката продължителност на живота при болни с тежък псориазис, но най-вероятно водещо е увреждането на органите и системите от процесите на хроничното възпаление. За отбелязване е и разликата между леките и тежките форми на заболяването, което подчертава важната роля на редовното проследяване на общото състояние на болните.

Псориазисът е свързан с редица съпътстващи заболявания, между които затлъстяване, сърдечносъдови заболявания, някои неоплазми (лимфоми), както и с употреба на алкохол и тютюнопушене. Част от медикаментите, използвани за системна терапия, също могат (макар и изключително рядко) да са свързани с повишена смъртност, поради токсични реакции и неблагоприятни странични ефекти. (ИТ)

* GPRD е база данни, която включва информация от медицинските регистри на общопрактикуващите лекари във Великобритания за периода 1987-2002

Използван източник:

1. Gelfand J., Troxel A., Lewis J. et al. The risk of mortality in patients with psoriasis: results from a population-based study. Arch Dermatol 2007; 143 (12): 1493-1499 http://archderm.ama-assn.org