Тестът Rotavirus Antigen easy+01/06/2008

Тестът Rotavirus Antigen easy+ (Rota easy+, Ulti Med) представлява бърз имунохроматографски тест за определяне на антигена на ротавирус във фекални човешки проби.

Това е метод за лесна, бърза и точна in vitro диагностика, който позволява директно установяване на наличието на антигена на ротавирус във фецес и е полезно помощно средство за потвърждаване на гастроентерит с ротавирусна инфекция.

Rota easy+ използва оцветени моноклонални антитела срещу антигена VP6 на група А ротавирус и фиксирани специфични ротавирусни антитела.

Данни от проучване показаха, че има чувствителност 97.1%, специфичност 98.5% и точност 98.1% в сравнение с ELISA.

Rota easy+ се внася в България от фирма Фромвулеви.

За допълнителна информация:

http://www.fromvoulevs.com