Селективните инхибитори на обратното поемане на серотонина01/06/2008

Селективните инхибитори на обратното поемане на серотонина – СИОПС (SSRIs) не трябва да се прилагат едновременно или наскоро след терапия с инхибитори на моноаминоксидазата (МАО), предупреди Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA), като препоръча да се ревизира лекарственото упътване на SSRIs в това отношение.

Причината за новото предупреждение за безопасно приложение на SSRI е наблюдаваното тежко и понякога фатално лекарствено взаимодействие между серотонин-ергичния медикамент duloxetine и МАО инхибитори (www.fda.gov/medwatch/safety/2007/Nov_PI/Cymbalta_PI.pdf).

Симптомите включват хипертермия, ригидност на мускулатурата, миоклонус, нестабилност на автономната нервна система с възможни бързи промени на виталните показатели, ментални разстройства, включващи екстремна ажитация с прогресиращ ход, делириум и кома.

Описаното състояние е наблюдавано и при пациенти, при които е била назначена терапия с МАО инхибитор наскоро след преустановеното на SSRI. Някои от тези случаи са наподобявали на невролептичен малигнен синдром.

Препоръчва се най-малко 14-дневен интервал между преустановяване на терапията MAO инхибитор и назначаването на duloxetine. В допълнение, най-малко пет дни трябва да бъде периодът между спирането на duloxetine и започването на MAO инхибитор.

Duloxetine е показан за лечение на голямо депресивно разстройство, диабетна периферна невропатна болка и генерализиро паническо разстройство.