Рутинната имунизация с менингококова ваксина не е препоръчителна при деца под 10 години01/06/2008

Комитетът по имунизационни практики (ACIP)* в САЩ реши да отмени рутинната имунизация с четиривалентната конюгирана менингококова ваксина (MCV4) при деца на възраст между две и 10 години, освен в случаите с висок риск, според официално изявление, публикувано през май в списание Morbidity and Mortality Weekly Report (1).

ACIP продължава да препоръчва включването на менингококовата ваксина в имунизационната схема при всички подрастващи на възраст между 11-18 години, както и при рискови индивиди между две и 55 години.

MCV4 (Menactra; Sanofi Pasteur) е лицензирана в САЩ за приложение във възрастовата група 11-55 години. През октомври 2007, MCV4 получи допълнително одобрение за приложение при деца между две и 10 години.

Настоящите указания са резултат от анализ на данните, свързани с безопасността и имуногеността на MCV4, епидемиологията на инвазивните менингококови инфекции и не на последно място разходите, свързани с рутинното прилагане на ваксината.

Установено е, че в периода 1998-2007 честотата на менингококовата инфекция е била по-ниска в групата 2-10 години (0.68 на 100 000), съпоставена с тази при кърмачетата (3.9 на 100 000) и при подрастващите на 11-18 години (0.81 на 100 000). От всички случаи в групата 2-10 години, 41% са били диагностицирани при децата между две и три години.

Менингококи серотип А, С, Y и W-135 са идентифицирани при 59% от случаите в групата 2-10 години и в 77% при подрастващите на 11-18 години. Оценката на показателя полза/цена е била в подкрепа на провеждане на имунизацията при 11-годишните, за разлика от двегодишните.

Комитетът продължава да апелира към активна имунизация на децата между две и 10 години с повишен риск – живеещи в ендемични райони, в условията на епидемични взривове, с имунодефицитни състояния, с анатомична или функционална аспления. При HIV-позитивни пациенти, решението за провеждане на имунизация с менингококовата конюгирана ваксина се основава на клинична оценка на състоянието от лекуващия специалист.

В посочените случаи се предпочита използването на MCV4 пред четиривалентната полизахаридна менингококова ваксина (MPSV4; Menomune; Sanofi Pasteur). При рутинната имунизация на подрастващи на 11-18 години препоръките също са в полза на MCV4.

Рисковите пациенти в групата 2-10 години, които са получили една доза MPSV4, но които все още са изложени на висок риск, трябва да бъдат ваксинирани с допълнителна доза MCV4 три години след първата имунизация. Ако са минали повече от три години, те трябва да бъдат ваксинирани незабавно.

Децата, при които вероятността за развитие на инвазивна менингококова инфекция е доживотна, е необходим прием на допълнителни дози MCV4. Точната имунизационна схема и броят на допълнителните дози ще може да бъде определен след анализ на наличните данни за продължителността на имунитета, осигурен от една доза MCV4.

При анамнеза за синдрома наGuillain-Barre (GBS) се изисква повишено внимание при имунизация.

Поради това, че почти 75% от случаите на инвазивна менингококова инфекция в посочената възрастова група се наблюдават при децата на възраст 24-29 месеца, ефективността на MCV4 за намаляване на заболеваемостта се определя от броя на имунизираните деца на възраст 24 месеца.

Ваксините, които осигуряват защита в най-ранна детска възраст, могат значимо да намалят честотата на менингококовата инфекция, особено в случаите, когато са насочени и срещу менингококи серотип В. В момента се провеждат фаза III клинични изпитвания на MCV4 при кърмачета. Обработените данни предполагат, че тази ваксина е безопасна и ефективна (2). (КД)

* Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)

Използвани източници:

1. Report from the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Decision not to recommend routine vaccination of all children aged 2–10 years with quadrivalent meningococcal conjugate vaccine (MCV4). MMWR Morbid Mortal Wkly Rep. 2008; 57(17): 462-465 http://www.cdc.gov/mmwr

2. Snape M., Perrett K., Ford K. et al. Immunogenicity of a tetravalent meningococcal glycoconjugate vaccine in infants: a randomized controlled trial. JAMA 2008; 299: 173–184 http://jama.ama-assn.org