Ролята на сlindamycin в лечението на инфекциите в детска възраст01/06/2008

Сlindamycin е важна част от антибактериалната терапия в детска възраст, не само като алтернатива в лечението на тежки Грам-позитивни аеробни и анаеробни инфекции, но и като антибиотик с нарастваща значимост при придобитите в обществото метицилин-резистентни стафилококови инфекции (CA-MRSA)*, според обзор, публикуван в списание Pediatric Pharmacotherapy (1). Сlindamycin е полусинтетичен дериват на lincomycin, създаден в средата […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.