Роля на acarbose в комбинираната терапия на диабет тип 201/06/2008

Приложението на acarbose, в комбинация с оптимален контрол на хипертонията и на липидните нарушения, представлява съвременен подход за лечение на диабет тип 2, според обзорна статия, публикувана в списание Diabetes, Stoffwechsel und Herz (1). За разлика от механизма на действие на инсулинотропните и неинсулинотропните перорални антидиабетни средства (ПАДС), acarbose намалява и забавя повишенията на кръвната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.