Рекомбинантният фактор VII не подобрява преживяемостта при пациенти с вътремозъчен кръвоизлив01/06/2008

Въпреки че хемостатичната терапия с рекомбинантния активиран фактор VII (rFVIIa) намалява нарастването на хематома, тя не подобрява преживяемостта и степента на инвалидизация при болни с вътремозъчен кръвоизлив (intracerebral hemorrhage – ICH), показаха резултатите от фаза III на проучването FAST, публикувани през май в New England Journal of Medicine (NEJM), като по този начин не потвърдиха […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.