Рекомбинантна дезоксирибонуклеаза е неефективна за лечение на остра астма при деца01/06/2008

Добавянето в условия на спешност на единична доза рекомбинантна човешка дезоксирибонуклеаза (rhDNase) към стандартната спешна терапия за овладяване на на среден до тежък астматичен пристъп при деца няма допълнителен благоприятен ефект, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Thorax (1).

Обструкцията на дихателните пътища при астматичен пристъп е резултат от контракция на гладката мускулатура, възпаление и запушване на бронхиалното дърво с мукус (2). Според доклади от клинични случаи, муколитичната терапия при остра форма на бронхиална астма може да се окаже ефикасна.

Конвенционалната терапия при остра астма включва небулизирани бронходилататори и системно приложение на кортикостероиди. Тъй като обструкцията на дихателните пътища е причинена от задържане на вискозни материи, се очаква лечението със съвременни муколитици да бъде ефективно.

Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) е основна съставка на мукуса, допринасяща за повишената му адхезивност. Тъкъв мукус може да бъде ликвефициран с очистващата екстрацелуларната ДНК rhDNase. Ефектът на средството е доказан при муковисцидоза и се предполага, че може да има идентично действие при остра форма на бронхиална астма със или без ателектаза.

В мултицентрово, двойно-сляпо контролирано проучване, 121 деца с остър астматичен пристъп са рандомизирани да приемат rhDNase или плацебо след апликацията на втората доза бронходилататори. Изчслен е астма скор (5-15 точки) в началото на постъпване в спешно отделение, след първия, втория, шестия, 12-и и 24-ия час от терапията.

Първичният критерий за оценка е астма скор един час след приложението на rhDNase.

Според този критерий, астма скорът намалява с една точка при групата с приложена rhDNase спрямо намалението с 0.7 точки в групата на плацебо (р=0.23). Разликите в точките между двете групи са недостоверни и след 24 часа (р=0.40).

Продължителността на оксигенацията и броят на терапиите с бронходилататори през първите 24 часа са идентични за двете популации. (ОИ)

Използвани източници:

1. Boogaard R., Smit F., Schornagel R. et al. Recombinant human deoxyribonuclease for the treatment of acute asthma in children. Thorax 2008; 63: 141-146 http://thorax.bmj.com/current.dtl

2. Wark P., Gibson P. Asthma exacerbations. 3: Pathogenesis. Thorax 2006; 61: 909–15