Raziles01/06/2008

Raziles (aliskiren) – първият представител на групата на директните инхибитори на ренина, намалява левокамерната хипертрофия в по-значима степен от прилаганата стандартна терапия, показаха резултатите от изследването ALLAY, представено на годишния конгрес на Американската колегия по кардиология (1).

Левокамерната хипертрофия засяга около една трета от пациентите с артериална хипертония и удвоява риска за сърдечносъдови събития и фатален изход.

„Резултатите от ALLAY са първите, които доказват, че директните инхибитори на ренина, и в частност aliskiren, намаляват задебеляването на левокамерната стена, което е рисков фактор за бъдещи усложнения,” заяви д-р Scott Solomon, директор на Клиника по неинвазивна кардиология в Brigham and Women’s Hospital, Boston, САЩ.

Данните сочат, че прилагането на aliskiren за период от девет месеца намалява левокамерната хипертрофия в сходна степен с ангиотензин рецепторния блокер (ARB) losartan (-5.4% срещу -4.7% съответно). Комбинацията aliskiren/losartan не е имала предимства пред монотерапията с losartan.

Резултатите са от особено значение, тъй като всички болни са били с добре контролирани изходни стойности на кръвното налягане. В проучването са включени 460 пациенти с наднормено тегло и левокамерна хипертрофия, разделени в три групи: aliskiren, losartan или комбинация от двата медикамента.

Проучването ALLAY е част от програмата ASPIRE HIGHER (35 000 пациенти и 14 проучвания), която има за цел да установи протективните ефекти на aliskiren върху миокарда и бъбреците, включително при болни с диабетна нефропатия и сърдечна недостатъчност. (ИТ)

Използван източник:

1. Solomon S., Appelbaum E., Manning W. et al. Effect of the direct renin inhibitor aliskiren, either alone or in combination with losartan, compared to losartan, on left ventricular mass in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy: The Aliskiren Left Ventricular Assessment of Hypertrophy (ALLAY) Trial. American College of Cardiology 57th Scientific Sessions 2008